Oorzaken van Burn-out

Burn-out op het werk neemt toe, blijkt uit verschillende onderzoeken. Mensen voelen zich emotioneel uitgeput, onthecht van hun werk en collega’s, minder productief en effectief. Hierdoor hebben ze meer kans op gezondheidsproblemen. Werkgevers moeten ophouden werknemers de schuld te geven van het feit dat ze niet veerkrachtig genoeg zijn, en in plaats daarvan het beleid en de cultuur op de werkplek die burn-out veroorzaakt veranderen.

Als je het burn-outprobleem wilt aanpakken, is de eerste stap dit erkennen: burn-out gaat over je organisatie, niet je mensen. Yoga, vakantie, wellness- en meditatie-apps kunnen mensen helpen zich beter en gezonder te voelen. Maar als het gaat om het voorkomen van burn-out, is het gevaarlijk om te suggereren dat deze hulpmiddelen de remedie zijn.

Het lukt beter burn-out aan te pakken als we de tekenen van burn-out herkennen, de oorzaken ervan begrijpen en stappen ondernemen om het bij de kern aan te pakken. Alleen zo maken we werk echt gezond, productief en plezierig, zoals het bedoeld was.

Wat organisaties niet moeten doen?
Door te begrijpen wat de oorzaak van burn-out is, kunnen organisaties beleid beter afstemmen op de behoeften van de medewerkers. Maar al te vaak proberen werkgevers eenvoudige oplossingen aan te bieden zonder iets wezenlijks te veranderen.

Extra’s voor werknemers (gratis maaltijden en training) kan bijvoorbeeld averechts werken, omdat mensen te lang op het werk blijven en daardoor het samenzijn met vrienden en familie mislopen. Het aanbieden van vakantie betekent niets als mensen het gevoel hebben dat ze het werk niet aankunnen of, erger nog, terugkeren naar een enorme achterstand aan werk nadat ze weg zijn geweest. Gedwongen teambuilding of uitjes die bedoeld zijn om sociale banden op het werk op te bouwen, kunnen ook een extra druk worden als ze de privé tijd van de werknemer wegnemen.

Oorzaken van burn-out – en hoe ze op te lossen?
Burn-out is een complex geheel van gewoontes en beleid op de werkplek, sommige al generaties lang ingebouwd, die ons teisteren.

Er is een goede basis nodig om medewerkers te laten gedijen op het werk. Naar waarde betalen (en op tijd), ervoor zorgen dat ze fysiek en mentaal veilig zijn en het verstrekken van de tools en middelen die nodig zijn het werk te doen. Het betekent ook dat iedereen er zeker van moet zijn dat discriminerende praktijken geen deel uitmaken van de bedrijfscultuur.

Daarnaast zijn er zes hoofdredenen waarom mensen op het werk vaak een burn-out hebben:

1. Werkdruk.
Overwerk is een belangrijke oorzaak van burn-out. Te veel uren werken is de oorzaak voor de dood van miljoenen mensen per jaar, waarschijnlijk omdat overwerk mensen leidt tot gewichtsverlies, lichaamspijn, uitputting, hoge niveaus van cortisol, slaapverlies en meer.

2. Controle en kritiek.
Studies tonen aan dat autonomie op het werk belangrijk is voor het welzijn. Toch vallen veel werkgevers terug op het volgen van elke stap van hun werknemers, het controleren van productieve uren en kritiek. In plaats daarvan is het belangrijk om werknemers een gevoel van autonomie te geven door afstand te nemen en meer als coach op te treden.

3. Gebrek aan beloning of erkenning.
Naar waarde betalen is een belangrijke manier om te belonen voor werk. Maar dat geldt ook voor het uitspreken naar mensen dat hun inspanningen ertoe doen. Als we elkaar niet erkennen, zowel als collega’s als leiders, verliezen we ons gevoel van waarde voor de grotere missie van de organisatie en onszelf.

4. Slechte relaties 
Het hebben van een gevoel van verbondenheid is noodzakelijk voor je welzijn. Dit geldt zowel op het werk als in het leven. Werknemers die fijne contacten op het werk hebben, scoren hogere niveaus van gezondheid, ook al ervaren ze dezelfde werkstress. Het tegenovergestelde is helaas ook waar: slechte relaties op het werk kunnen leiden tot burn-out.

5. Gebrek aan eerlijkheid.
Oneerlijke behandeling omvat vooringenomenheid, vriendjespolitiek, afstraffing door een collega of supervisor en oneerlijke compensatie en/of bedrijfsbeleid. Wanneer mensen onrechtvaardig worden behandeld, hebben ze kans op een burn-out en om ziek te worden.

6. Waarden komen niet overeen.
Iemand aannemen wiens waarden en doelen niet in overeenstemming zijn met de waarden en doelen van de cultuur van de organisatie, kan leiden tot een lagere tevredenheid en een negatieve invloed hebben op de gezondheid. De kans is groot dat iemand die niet deelt in de missie van de organisatie minder tevreden en productief zal zijn. Organisaties die waarden duidelijk communiceren en ernaar streven hun missie te vervullen, hebben meer kans op tevreden medewerkers.

De rol van individuen bij burn-out
Hoewel organisaties veel kunnen doen om burn-out te voorkomen door vriendelijk, attent beleid op de werkplek te implementeren en de cultuur te verbeteren, spelen individuen zelf ook een rol. Het is belangrijk om te begrijpen wat de burn-out veroorzaakt en te proberen deze te verlichten om jezelf gelukkig te houden op het werk.

Hoewel werknemers uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor hun eigen geluk, is het de verantwoordelijkheid van de werkgever voorwaarden te scheppen die geluk ondersteunen en niet tegenwerken.

 

Bron: Berkeley University en boek The Burnout Epidemic The Rise of Chronic Stress and How We Can Fix It